Invitació a l'acte de lliurament de premis:

Digues_COM_Invitacio#169FC0.JPG

Materials per al Concurs diguescom
Terminis

Els treballs es presentaran a través de la pàgina web del concurs durant el període comprès entre el dia 29
de gener i el 28 de març de 2008. Els treballs no podran superar els 5 minuts de durada i tindran un pes
màxim de 3MB.