Definició de la vikipèdia
Exemple de reportatge: "Sitges" a Viure Catalunya
Reportatge radiofònic