VocalsConsonantsAlfabet fonètic internacional


Fonts
Perquè es puguin escriure a l'ordinador els signes de l'Alfabet Fonètic Internacional (A.F.I.) hem de descarregar aquesta font ipa93dr.ttf
Després de descarregar-la has de copiar-la a la carpeta "Fonts" (windows/fonts) del teu equip.
Quan vulguis escriure tria la font Sildoulos IPA93. Consulta aquesta taula: IPA_TAULA.doc per saber com entrar els caràcters.
Aquí es poden trobar més fonts