1) Les varietats geogràfiques

external image 320px-Mapa_dialectal_del_catal%C3%A0.png

Les varietats geogràfiques són les variacions de la llengua en funció del lloc on es parla. En el català s’agrupen en dos grans blocs: el català occidental i el català oriental

1.1. Bloc occidental


  • Català nord-occidental
  • Valencià
    Coral romput
    Tirant a Grècia


1.2 Bloc oriental


2) Les varietats socials

El català dels gitanos

3) Les varietats estilístiques

Som bons insultadors, els catalans?