• Després de triar i llegir un llibre de la llista (en parella) haureu de preparar una exposició oral per tal de presentar el llibre als altres companys de la classe (10 minuts més 5 minuts de preguntes o intervenció. Escriu el nom i el llibre en la llista següent.
 • Pots consultar si tenen el llibre a les biblioteques públiques de Sitges o la comarca entrant al següent catàleg.. També et recomano que visitis la biblioteca del centre
 • L'exposició oralhaurà de tractar els següents aspectes, no necessàriament en aquest ordre:
  • Autor
  • Època i lloc de la ficció
  • Fil argumental (sense explicar el final)
  • Personatges
  • Estil i llenguatge
  • Tema i missatge de l'obra
  • Lectura i comentari d'un fragment seleccionat del llibre
  • Valoració i crítica de la novel·la
 • L'exposició ha de ser com un programa de ràdio o televisió, més que com una conferència. Pensa a incloure els següents elements:
  • Introducció per fer-la interessant
  • Elements audiovisuals (presentació, imatges, videos, audio, etc) Video sobre típics errors en fer un Power Point
  • Dinàmica àgil i variada: diàlegs, debats, entrevistes, dramatitzacions (opcional)
  • Tindrem un esquema, però no podrem llegir la nostra intervenció (excepte en el cas de la lectura d'un fragment o d'una dramatització)
 • Fitxa d'avaluació: